Bundelen van kennis, kunde en krachten

Samen maken we Twente sterker! Wij geloven in een duurzame, sterke en eerlijke samenleving waar jij en ik welkom zijn! Doe je mee?

Wij doen dat door:

  • vinden, verbinden en versterken van burgerinitiatieven in Twente
  • ondersteunen van vakmanschap (ZZP-ers of in loondienst) in buurten en wijken
  • en tot slot, het bieden van expertise, netwerk en verbinding voor bedrijven, (semi)overheid en maatschappelijke organisaties welke op gelijkwaardig niveau met win-win voor beide partijen een samenwerking aan willen gaan.

 

Laatste nieuws

Doe je mee?

Word sponsor, deelnemer, partner of sluit met je burgerinitiatief bij ons aan. De coöperatie is de organisatievorm waarbij een ieder die zich in de missie herkent kan aansluiten. Vanuit gelijkwaardigheid samenwerken, waarbij vakmanschap van alle leden voorop staat! Een expertisecentrum burgerinitiatieven voor Twente, waar het gaat om een sterkere, duurzame samenleving! Voor wie geïnteresseerd is in de mogelijkheden, stuur een berichtje.


Ondersteuning

Burgers in Twente stimuleren en ondersteunen in het nemen van directe verantwoordelijkheid voor een maatschappij waar de mens weer centraal staat


Eerlijk delen

Anders naar geldstromen kijken, eerlijker te delen en het belang van de ander voorop te zetten


Transitie

Een maatschappelijke, sociale, ecologische en economische transitie in Twente