Aanmelden

  Postadres:

  Factuuradres indien afwijkend van postadres:

  Hierbij verklaar ik kennis te hebben genomen van het Huishoudelijk Reglement i.o. en in te schrijven als:
  Lid Twentse Noabers (burgerinitiatieven met stemrecht, 50 euro per kalenderjaar)Sociaal Partner (toegang ALV, zonder stemrecht, 250 euro per kalenderjaar)Partner (toegang ALV, zonder stemrecht)Grote Noaber (sponsor, minimaal 2.500 euro per kalenderjaar, 3 jaar lang)Noaber (sponsor, minimaal 1.000 euro per kalenderjaar, 3 jaar lang)Kleine Noaber (sponsor, minimaal 250 euro)Subsidieverstrekker (in overleg)

  Hierbij verklaar ik, kennis te hebben genomen van de statuten van de Cooperatie Twentse Noabers U.A.
  Ik heb de statuten gelezen

  Bestuur Organisatie: