DOE-agenda 2018-2020

Wij delen praktische krachten van burgerinitiatieven

 • Data kennis, kunde en ervaring slim verzamelen en makkelijk delen
 • Samenwerken met de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool
 • Website Twentse Noabers ontwikkelen
 • Organiseren leerwerkplaatsen
 • Met Universiteit Twente ontwikkelen wij een herkenbaar verantwoordingsmodel om onze maatschappelijke impact te tonen


Wij bieden ervaringsdeskundige initiatiefnemers aan

 • Ervaren initiatiefnemers ontwikkelen zich tot professioneel vakkracht
 • Inzetten door versterking en samenwerking onderwijs
 • Versterken samenwerking met overheid/ ambtenaren, politici en marktpartijen
 • Nieuwe burgerinitiatieven ondersteunen met procesbegeleiding, advies en coaching tot gelijkwaardige partner


Wij versterken vakkrachten en stagiaires in de wijk

 • Eigen educatieprogramma versterkt de samenwerking
 • Pool van vakkrachten werken op basis van gelijkwaardigheid
 • Vakkrachten werken mee om bottom-up buurten en wijken te versterken
 • Collectieve begeleiding van stagiaires met optimale inzet voor burgerinitiatieven


Wij specialiseren ons op wonen, zorg en welzijn

Uitgangspunt; welzijn gaat voor zorg, en welzijn is van de buurt

 • Slimme samenwerking met partners zorg en welzijn met ‘de mens’ centraal
 • Ontwikkeling enkele nieuwe concepten, proeftuinen en pilots vanuit Positieve Gezondheid
 • Collectieve begeleiding van burgers met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’
 • Schuldenhulp ontwikkelen wij in de wijk; praktisch, laagdrempelig en heel veilig
 • Vanuit de positieve psychologie zullen jongeren zich bij ons veilig voelen en aansluiting vinden


Wij verduurzamen burgerinitiatieven

 • Initiatiefnemers versterken door samenwerking met onderwijs en ZZP-Nederland
 • Partners vinden en verbinden met burgerinitiatieven, eerlijk delen
 • Verdienmodellen ontwikkelen
 • Burgerinitiatieven koppelen aan lokale, regionale of landelijke fondsen
 • Ontwikkelen van een eigen Twentse Noabers-fonds


Wij werken aan duurzaamheid in heel Twente

 • Dat doen we met partners, verdienmodellen delen en het draagvlak vergroten
 • De kennis en kunde van bedrijven verbinden wij als vanzelfsprekend in buurten en wijken
 • De ecologische transitie is voor ons heel vanzelfsprekend


Wij zijn de nieuwe democratie

 • In elke Twentse gemeente hebben wij ambassadeurs, leden en (sociaal) partners
 • Ons communicatietraject zal bottom-up, herkenbaar en aantrekkelijk zijn voor Twentenaren
 • Voor de overheid en politiek zijn wij graag de inspiratiebron voor vernieuwing van de democratie
 • G14 dagen wij uit om ons als formeel en gelijkwaardig partner toe te laten