Huishoudelijk Reglement

Begripsomschrijving/ Huishoudelijk Reglement io

Met het oprichten van de Coöperatie Twentse Noabers U.A. zijn er statuten. Dat is ons kader, maar de inkleuring doen we samen met de leden in een huishoudelijk reglement.
De Coöperatie is opgericht vanuit, en voor burgerinitiatieven. Al snel bleek er behoefte van derden om aan te sluiten. Met de begripsomschrijving is hierin duidelijkheid gekomen. Er zijn keuzes gemaakt en mogelijkheden geschapen; leden zijn de burgerinitiatieven en alleen zij hebben stemrecht. Het document is tijdens de ALV op 02 maart 2018 vastgesteld.

Begripsomschrijving van de Twentse Noabers

Burgerinitiatieven, lidmaatschap 50,00 euro per kalenderjaar
Een groep mensen/bewoners die op vrijwillige basis een initiatief ontplooien in de eigen omgeving of rondom een concreet thema en waar daarnaast een maatschappelijk belang aan vast zit. Het verdienmodel vloeit terug naar de samenleving. Burgers blijven de baas, er is geen directeur die bepaalt. Zeggenschap ligt bij de samenwerkende burgers. Burgerinitiatieven, op naam van persoon uit het bestuur of zodanig vertegenwoordigd, toegang tot de Algemene Leden Vergadering met stemrecht.

Sociale Partners, lidmaatschap 250,00 minimaal per kalenderjaar
De coöperatie kan partners helpen om hun sociale bijdrage te verwezenlijken. Het is aan de ALV of een partner mag toetreden. Sociale partners zijn sociale ondernemingen of kleinschalige ondernemingen met zeggenschap bij 1 of enkele personen. Sociale partners hebben, op naam van persoon uit de onderneming toegang tot de Algemene Leden Vergadering, delen mee in kennis en het netwerk maar hebben geen stemrecht.

Partners, lidmaatschap minimaal 1500,00 euro (of op projectbasis) per kalenderjaar
De coöperatie kan partners helpen om hun sociale bijdrage te verwezenlijken. Het is aan de ALV of een partner mag toetreden. Partners zijn grotere maatschappelijke organisaties of ondernemingen met zeggenschap bij 1 of enkele personen. Partners hebben, op naam van persoon uit deze organisaties toegang tot de Algemene Leden Vergadering, delen mee in kennis en het netwerk maar hebben geen stemrecht.

Grote Noabers, bijdrage 2.500 euro per kalenderjaar minimaal 3 jaar
Grote Noabers zijn sponsoren, hebben géén toegang tot de ALV, maken wél nadrukkelijk onderdeel uit van het netwerk en krijgen, zonder kosten, toegang tot de netwerkbijeenkomsten. Grote Noabers worden met logo vermeld op de website en in de collectieve uitingen. Grote Noabers worden uitgenodigd om bij grote netwerkbijeenkomsten een banner te plaatsen. Grote Noabers krijgen het jaarverslag (digitaal) aangeboden.

Noabers, bijdrage 1.000 euro per kalenderjaar minimaal 3 jaar
Noabers zijn sponsoren, hebben géén toegang tot de ALV, maken wél nadrukkelijk onderdeel uit van het netwerk en krijgen, zonder kosten, toegang tot de netwerkbijeenkomsten. Noabers worden met logo vermeld op de website en in de collectieve uitingen. Noabers krijgen het jaarverslag (digitaal) aangeboden.

Kleine Noabers, bijdrage minimaal 250 euro
Kleine Noabers zijn sponsoren, hebben géén toegang tot de ALV, maken wél nadrukkelijk onderdeel uit van het netwerk en krijgen, zonder kosten, toegang tot de netwerkbijeenkomsten.

Subsidieverstrekker, bijdrage na rato
Subsidieverstrekkers vormen een aparte categorie en kunnen donaties of een (projectmatige) bijdrage leveren. In overleg worden de voorwaarden waaronder de donatie of bijdrage wordt verstrekt besproken en vastgelegd.