Burgerinitiatieven cruciaal voor houdbare zorg en welzijn

Geef de nuldelijnszorg een centrale plaats in het toekomstbestendig maken van zorg en welzijn.

Die oproep doen RegioPlus, Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) en Health~Holland aan de hand van zes belangrijke punten in een vandaag gepubliceerd position paper. Deze paper is opgesteld in aanloop naar het rondetafelgesprek over mantelzorg, gepland op 28 september in de vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De politiek en beleidsmakers kunnen stappen nemen om de nuldelijnszorg een centrale plaats in het debat te geven op weg naar een gezondheid bevorderende en zorgzame samenleving.

Image

Het debat over mantelzorg gaat volgens RegioPlus, NLZVE en Health~Holland veelal over de klassieke vorm van mantelzorg, mensen die zorgen voor een naaste of familielid. Het belang en de potentie van de georganiseerde informele zorg, de burgerinitiatieven in de wijken, buurten en dorpen, ook wel nuldelijnszorg genoemd, wordt in het debat onvoldoende benoemd. Dit is een gemiste kans volgens de indienende partijen. Nuldelijnszorg draagt bij aan het ontlasten van de formele zorg en daardoor dus aan een evenwichtigere arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Investeren in de samenwerking tussen de gedreven professional en betrokken burgers, is cruciaal om de sector toekomstbestendig te maken.

Geplaatst in Nieuws.