Hulp voor Overijsselse wijk-, buurt en dorpsaccomodaties

Samen met de provincie Overijssel, gemeenten gaat de Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen (OVKK) aan de slag met praktische ondersteuning van de ontmoetingscentra zoals dorpshuizen, kulturhusen, mfa’s en wijkcentra. Deze plaatsen waar inwoners normaal gesproken samenkomen zijn door de coronacrisis gesloten.
Doordat activiteiten stilliggen blijven de dorpshuizen, kulturhusen en wijkcentra leeg. Hierdoor komen veel van deze ontmoetingscentra in de problemen. Tegelijkertijd moeten ze maatregelen nemen om te functioneren in de 1,5 meter-samenleving en zijn er kansen te benutten. De scholen die weer opengaan of zorginstellingen hebben juist behoefte aan meer vierkante meters. Hier kan slim samengewerkt worden. Voor meer informatie lees Hulp voor Overijsselse wijk-, buurt- en dorpsaccomodaties

Geplaatst in Nieuws.