nieuwsbericht

Manifest Provinciale Staten verkiezingen Twentse Noabers

Op 14 maart heeft de provincie een bijeenkomst georganiseerd met onder andere commissaris van de koning Andries Heidema.
De provincie heeft uit verschillende hoeken het aanbod gekregen om in gesprek te gaan over de rol van de provincie in relatie tot maatschappelijke initiatieven, in een steeds veranderende maatschappij. Vragen die hierbij horen: Hoe kan de provincie slim omgaan met publiek geld? Wat voor soort provincie heeft onze samenleving nodig? Welke rol(len) kan de provincie vervullen? Met het gesprek dat de provincie hierover wil voeren, wil zij er voor zorgen dat de provincie ook als moderne overheid mee verandert en een rol van betekenis blijven vervullen.
Voor deze bijeenkomst zijn inwoners/ondernemers/initiatiefnemers uit de provincie Overijssel vanwege hun persoonlijke betrokkenheid op persoonlijke titel uitgenodigd om met de provincie in gesprek te gaan over hoe zij aankijken tegen deze veranderende rollen. Onze bestuursleden Willem Joosten, Bert ter Horst en Tim Jongman waren er bij! Op deze bijeenkomst hebben zij het Manifest Provinciale Staten verkiezingen van de Twentse Noabers aangeboden. In de bijeenkomst hebben zij het manifest toegespitst op de volgende vragen.
– Ondersteun het opzetten van regionale netwerken van bewonersinitiatieven en maak een duurzaam functioneren mogelijk.
– Overweeg deelname aan regionale fondsen zoals het Twentse Noabers Fonds i.o. ( Her-allocatie Provinciaal Noaberfonds?)
– Pas subsidievoorwaarden provinciale stimuleringsregelingen aan op de mogelijkheden van bewonersinitiatieven.
– Versterk en vergroot de mogelijkheden van het Programma Sociale Kwaliteit.

Lees hier het Manifest provinciale verkiezingen Twentse Noabers

Geplaatst in Nieuws.