nieuwsbericht

Oproep Twentse Noabers Coöperatie

Wij hebben een oproep gestuurd aan alle overheden in Twente:

“Pak de transities van energie, klimaat, landbouw, zorg, welzijn en wonen in Twente veel meer samen met de inwoners aan! Organiseer dat op korte termijn. En durf er landelijk mee op te vallen!”  Dat is de kernboodschap van de Oproep van de Twentse Noabers. 

Wie zijn wij?

De Twentse Noabers Coöperatie (TNC) stelt zich ten doel om de voorwaarden voor het starten, uitvoeren en doorontwikkelen van burgerinitiatieven in onze regio te verbeteren. Onze 21 leden zijn als inwoners en initiatiefnemers van burgerinitiatieven allen nauw betrokken bij de samenleving van Twente. Met hun burgerinitiatieven zetten zij zich als vrijwilligers actief in om het welzijn en de leefbaarheid van de samenleving in Twente te verbeteren.

Wij kijken er naar uit om de dialoog over onze oproep met u aan te gaan en om er snel concrete afspraken over te maken. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de TNC,

W. Joosten, voorzitter                                  A.M. ter Horst, secretaris

T: 0622086777                                             T: 0628787890
E: willemjoosten@twentsenoabers.nl     E: bertterhorst@twentsenoabers.nl

Geplaatst in Nieuws.