Nieuws

Hulp voor Overijsselse wijk-, buurt en dorpsaccomodaties

Samen met de provincie Overijssel, gemeenten gaat de Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen (OVKK) aan de slag met praktische ondersteuning van de ontmoetingscentra zoals dorpshuizen, kulturhusen, mfa’s en wijkcentra. Deze plaatsen waar inwoners normaal gesproken samenkomen zijn door de coronacrisis gesloten. Doordat activiteiten stilliggen blijven de dorpshuizen, kulturhusen en wijkcentra leeg. Hierdoor komen veel van […]

Lees verder

Verslag zoom sessie Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen (OVVK)

In dit verslag van deze zoom sessie over de financiële gevolgen van de Coronacrisis voor burgerinitiatieven, dorpshuizen etc. waaraan ook enkele van onze bestuursleden hebben deelgenomen,  staat veel informatie over de corona virus crisis. Ook staan er veel links in naar andere informatiebronnen. Gedeputeerde Roy de Witte, die ook aan de zoomsessie deelnam, gaf aan […]

Lees verder

Financiële noodhulp voor sociale initiatieven

Het oranjefonds acute-coronahulp loket  is inmiddels gesloten vanwege het bereiken van het maximale budget (3,5 miljoen €). Uiterlijk 14 april wordt bekend gemaakt hoe verder te gaan. De Rabobank heeft haar fondsen opengesteld voor noodhulp https://www.rabobank.nl/lokale-bank/rabobank-cooperatief-fonds-voor-verenigingen-stichtingen-en-maatschappelijke-initiatieven/ Veel Twentse Fondsen werken gewoon door zo ook bijvoorbeeld het Twentse Noabers Fonds

Lees verder

Bloemlezing burendiensten in tijden van corona

De Corona-crisis maakt veel positieve kracht los. Nieuwe vormen van ontmoeting en gemeenschap zien momenteel het daglicht. De creativiteit van buurtbewoners die elkaar helpen en vinden, is inspirerend. In het héle land zijn razendsnel nieuwe activiteiten en initiatieven op poten gezet. Nederland Zorgt Voor Elkaar met inspiratie en ideeën, lees hier meer: Bloemlezing burendiensten in […]

Lees verder

Coronahulp voor burgerinitiatieven

Allereerst hopen we dat jullie allemaal gezond zijn en gezond blijven in deze bijzondere tijden van het corona-virus. We beseffen dat vrijwel al jullie activiteiten vanuit de buurthuizen, ontmoetingsplekken en andere locaties stil zijn komen te staan. Verschillende organisaties, zoals de KNHM, LSA en de MAEX hebben informatie op hun website staan, hoe om te […]

Lees verder

Oproep Twentse Noabers Coöperatief

Onderstaande oproep is onder andere verzonden aan overheden, woningcoöperaties, verhuurders en de media. Help ook financieel de burgerinitiatieven in Twente! Als coöperatie van burgerinitiatieven vragen wij (Twentse Noabers) graag jullie aandacht om in deze tijden ook serieus te kijken naar financiële ondersteuning van burgerinitiatieven in Twente. Twente kent veel burgerinitiatieven. Burgers die in collectief verband […]

Lees verder

DRAN festival 2019 vrijdag 17 en zaterdag 18 mei

Volgend weekend staan wij met Twentse Noabers 2 dagen op het festival. Vrijdag 17 mei, geven wij in coproductie met de UT meerdere workshops over burgerinitiatieven in brede zin. Wij werken aan een Handvest en gaan op het festival met ons publiek in gesprek wat daar echt in moet staan. Heb jij daar een mening […]

Lees verder

Panorama Twente 2040

Het College van Rijksadviseurs heeft op 6 december 2018 “Panorama Nederland” aangeboden aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Dit Panorama is een ruimtelijke verbeelding van hoe Nederland de komende decennia kan gaan veranderen tegen de achtergrond van de verandering van het klimaat, de hervorming van de landbouw, de verstedelijkingsopgave en de energietransitie. De Rijksadviseurs pleiten […]

Lees verder