Panorama Twente 2040

Het College van Rijksadviseurs heeft op 6 december 2018 “Panorama Nederland” aangeboden aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Dit Panorama is een ruimtelijke verbeelding van hoe Nederland de komende decennia kan gaan veranderen tegen de achtergrond van de verandering van het klimaat, de hervorming van de landbouw, de verstedelijkingsopgave en de energietransitie. De Rijksadviseurs pleiten ervoor om deze grote opgaven in samenhang op te pakken op de schaal van de regio. Zij roepen gemeenten op om samen met provincie en Rijk voor elke regio een “Omgevingsagenda” te maken. Voor meer informatie mogen wij u verwijzen naar www.collegevanrijksadviseurs.nl.
Ook de samenleving in Twente krijgt te maken met deze maatschappelijke grote en zeer urgente opgaven; opgaven die we alleen adequaat kunnen aanpakken als we dat samen doen.
De Werkgroep Regio Metropool Twente stelt aan de 14 Twentse gemeenten voor om gehoor te geven aan de oproep van de Rijksadviseurs: laten we Panorama Nederland vertalen naar “PANORAMA TWENTE 2040”, een integrale omgevingsagenda voor effectieve samenwerking in de regio Twente.
Meer informatie:
Brief Panorama Twente 2040 aan Gemeenteraden
Panorama Twente 2040

Geplaatst in Nieuws.