Podcasts leerkring eenzaamheid onder jongeren

Leerkring eenzaamheid onder jongeren.

Eind 2018 is de leerkring eenzaamheid onder jongeren ontstaan door een initiatief van Twentse Noabers Coöperatie in samenspraak met een burger uit Hengelo, Tom Morssink. Het doel van de leerkring is om het maatschappelijke probleem van eenzaamheid onder jongeren aan te pakken. Voor eenzaamheid onder ouderen is immers al veel (publieke) aandacht. De leerkring bestaat uit burgers, onderzoekers, studenten, eenzame jongeren en gepensioneerden enerzijds en anderzijds bestaat de leerkring uit vertegenwoordigers van Humanitas, Wijkracht en de gemeente Hengelo als experts in het sociaal domein.

De leerkring is een afspiegeling van de Twentse samenleving. Er zitten jongeren in met allerlei problematieken en met eenzaamheidsgevoelens, er zitten experts in, onderzoekers, gepensioneerd. Het is een multidisciplinaire groep mensen die regelmatig aangevuld worden met nieuwe mensen en dus nieuwe inzichten.
Het Twentse Noabersfonds stelt een bijdrage beschikbaar waarmee technische ondersteuning bij de productie van de podcasts mogelijk wordt gemaakt.

De podcasts kan je afluisteren op eenzaamheidonderjongeren.nl

Qua aanpak heeft de leerkring de voorbije maanden onder meer storytelling en design thinking gebruikt als methoden om te kijken wat het probleem is op het gebied van eenzame jongeren in Hengelo en omgeving. Er zijn een vijftal bijeenkomsten geweest om samen te werken aan duurzame activiteiten, om initiatieven te bespreken en om verhalen van eenzame jongeren aan te horen. De problematiek en het vraagstuk heeft een geweldige aantrekkingskracht op diverse groepen in de Twentse samenleving. Zo zijn bijvoorbeeld studenten van Universiteit Twente aangesloten, die zich enerzijds herkennen in de problematiek en anderzijds hun theoretische expertise in zetten om het vraagstuk scherp te krijgen. Mensen zijn zo enthousiast dat ze uit de volledige regio aanhaken

Voor de week van de eenzaamheid, begin oktober 2019 hebben we een campagne opgezet. Deze campagne, met verhalen van de deelnemers van de leerkring, ging als lopend vuurtje de afgelopen twee maanden op Linkedin en Facebook. Nieuwe mensen sloten vervolgens aan bij de leerkring en nieuwe verhalen zorgden voor inspiratie om verder te gaan met ons vraagstuk.

Een van de belangrijkste bevindingen tot nu toe is:
• We constateren dat professionele organisaties, vrijwilligers organisaties en gemeente niet of nauwelijks samenwerken.
• Er is nog onvoldoende aandacht voor de problematiek van eenzame jongeren
• De leerkring is een community die graag wil blijven voortbestaan als community om verhalen te delen en als springplank kan dienen voor eenzame jongeren en voor professionals die graag met dit thema aan de slag willen.

Er is nog relatief weinig bekend over eenzaamheid onder jongeren. Het thema is dit jaar wat groter geworden in de Nederlandse samenleving. Vanuit het ministerie is er wat aandacht voor gekomen. Het probleem wordt onderschat. In Tilburg is onderzoeker Gerine Lodder bezig met dit thema.
We weten dat jongeren social media gebruiken om met elkaar te communiceren. Dit is enerzijds positief en anderzijds gaat dit ook ten koste van het fysieke contact. Toch willen we een modern middel gaan inzetten om jongeren te bereiken. We willen podcasts gaan maken met als doel meer bekendheid te generen over het onderwerp, maar ook wat je kunt doen en hoe je het kunt doen. Met andere woorden we laten experts van Humanitas en Wijkracht aan het woord, in gesprek met de jongeren zelf.
Wij willen door een project deze problematiek in Hengelo aanpakken. Wij willen begin 2020 hier mee starten en het project voor de zomervakantie 2020 afronden.

Projectvoorstellen:
1: We willen 5 a 10 podcasts maken om de problematiek onder jongeren zichtbaar te maken door experts met eenzame jongeren te laten praten. Deze gaan we verspreiden we via social media. En door jongeren aan te moedigen zich zelf te melden.

2: We willen samenwerking bevorderen. Daarvoor willen we mensen bij elkaar brengen en via een infografic een convenant laten ondertekenen gericht op het oppakken van eenzaamheid onder jongeren.

3: We willen de leerkring als Community laten voortbestaan . De leerkring begeleid het project en wil door de activiteiten tevens bijdragen aan het versterken van cognitieve vaardigheden/sociale vaardigheden onder eenzame jongeren.

Geplaatst in Nieuws.