Van regiobeeld naar regioplannen!

Als Twentse Noabers zijn we nauw betrokken bij Twente Beter. Zie ook dit interview met onze voorzitter Willem Joosten en bestuurder van het ZGT Hilde Dijstelbloem.

Onlangs zijn in het hele land regiobeelden gemaakt van de status van de zorg in een regio. Zo ook in Twente, waar het regiobeeld hier terug te vinden is.

Aan alleen regiobeelden heb je natuurlijk niet veel. Om ook in de toekomst de zorg bemensbaar, betaalbaar en toegankelijk te houden worden er voor het einde van dit jaar regioplannen gemaakt. De inbreng van burgers is hierbij natuurlijk belangrijk. Op 27 september vind er een grote bijeenkomst plaats waar iedereen mee kan denken over deze plannen en meegenomen wordt in het proces. Als voorbereiding op deze grote bijeenkomst gaan we als Twentse Noabers op 11 september van 19.30 – 21.30 uur een bijeenkomst organiseren. Hiervoor nodigen we zowel onze leden als ook andere actieve burgers uit.

Graag zien we je terug op maandag 11 september. Graag wel even aanmelden, dat kan via aanmelden@twentsenoabers.nl

Een locatie volgt nog.

Geplaatst in Nieuws.