Verslag zoom sessie Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen (OVVK)

In dit verslag van deze zoom sessie over de financiële gevolgen van de Coronacrisis voor burgerinitiatieven, dorpshuizen etc. waaraan ook enkele van onze bestuursleden hebben deelgenomen,  staat veel informatie over de corona virus crisis. Ook staan er veel links in naar andere informatiebronnen. Gedeputeerde Roy de Witte, die ook aan de zoomsessie deelnam, gaf aan dat hij de mogelijkheid van een provinciaal noodfonds gaat onderzoeken. Ook gaf hij aan dat er vanuit de provincie coulant wordt omgegaan met de prestaties uit de subsidiebeschikking en dat nieuwe aanvragen van initiatieven versneld worden behandeld  zodat er geld beschikbaar komt. Krijg je subsidie? Ga dan met de verstrekker in gesprek over de voorwaarden in deze tijd. Men is in deze tijd heel welwillend om in gesprek te gaan over een alternatieve invulling en besteding van je geld.
Ook goed was te vernemen dat de LSA, LVKK en enkele provincies in Den Haag bepleiten dat dorpshuizen en sommige bewonersinitiatieven ook onder de regelingen van Het Rijk moeten vallen om zodoende in aanmerking te kunnen komen voor financiële steun.
Lees meer in het verslag zoom sessie OVVK

Geplaatst in Nieuws.