Wat vind jij belangrijk als we het over de toekomst van de zorg & het welzijn in Twente hebben?

Wat vind jij belangrijk als we het over de toekomst van de zorg & het welzijn in Twente hebben?

Van regiobeeld naar regioplannen

Als Twentse Noabers zijn we nauw betrokken bij Twente Beter. Zie ook dit interview met onze voorzitter Willem Joosten en bestuurder van het ZGT Hilde Dijstelbloem.

Onlangs zijn in het hele land regiobeelden gemaakt van de status van de zorg in een regio. Zo ook in Twente, waar het regiobeeld hier terug te vinden is.

Aan alleen regiobeelden heb je natuurlijk niet veel. Om ook in de toekomst de zorg bemensbaar, betaalbaar en toegankelijk te houden worden er voor het einde van dit jaar regioplannen gemaakt. De inbreng van burgers is hierbij natuurlijk belangrijk. Op 27 september 2023 vindt er een grote bijeenkomst plaats, waar iedereen mee kan denken over deze plannen en meegenomen wordt in het proces.

Als voorbereiding op deze grote bijeenkomst organiseren we als Twentse Noabers op 11 september 2023 van 19.30 – 21.30 uur een bijeenkomst. We willen op een aantal thema’s graag jullie mening horen hoe we hier concreet vorm aan kunnen geven in Twente. Hiervoor nodigen we zowel onze leden als ook andere actieve burgers van harte uit.

Programma:

19.15 – 19.30 – inloop met koffie, thee, water

19.30 – 19.40 – welkom en introductie door Willem Joosten

19.40 – 20.20 – Positieve Gezondheid door Sandra Koster

20.20 – 20.30 – pauze

Uiteen in vier tafels van 20.30 – 21.15:

  • Ervaringsdeskundigheid
  • Dorpsondersteuner / buurtassistent
  • Ontmoetingsplaatsen
  • Nieuwe woonvormen

21.15 – 21.30 afsluiting door Willem Joosten

Graag zien we je terug op maandag 11 september. Graag wel even aanmelden, dat kan via aanmelden@twentsenoabers.nl

De locatie is MFa De Zweede aan de Boekelosestraat 275 te Boekelo

Geplaatst in Nieuws.