Wie zijn wij

Een coöperatie van en voor burgerinitiatieven
Samen maken we Twente sterker! De Twentse Noabers geloven in een duurzame, sterke en eerlijke samenleving waar jij en ik welkom zijn! Doe je mee?

Wij doen dat door:

 • het vinden, verbinden en versterken van burgerinitiatieven in Twente
 • het ondersteunen van vakmanschap (ZZP-ers of in loondienst) in buurten en wijken
 • en tot slot, het bieden van expertise, netwerk en verbinding voor bedrijven, (semi)overheid en maatschappelijke organisaties welke op gelijkwaardig niveau met win-win voor beide partijen een samenwerking aan willen gaan.

Onze kernwaarden zijn: 

 • Transparant
 • Dienstbaar
 • Bottom-up
 • Democratisch
 • Regionaal

Wij handelen op basis van:

 • Gelijkwaardigheid
 • Wederkerigheid
 • Solidariteit
 • Rechtvaardigheid
 • Vertrouwen

Wij profileren ons als:

 • Kenniscentrum
 • Broedplaats
 • Platform
 • Belangenbehartiger

Samenwerking

Verbinden en samenwerken is ons DNA!

We bundelen kennis, kunde en krachten:

 • Burgers in Twente stimuleren en ondersteunen in het nemen van directe verantwoordelijkheid voor een maatschappij waar de mens weer centraal staat
 • Anders naar geldstromen kijken, eerlijker te delen en het belang van de ander voorop te zetten
 • Een maatschappelijke, sociale, ecologische en economische transitie in Twente